ThS. Hoàng Thị Tường Vinh

 

Giảng viên cơ hữu

Môn giảng dạy: Nguyên lý Quan hệ lao động; Hành vi tổ chức; Văn hóa đa quốc gia

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.