• For building harmonized, stable and progressive labor relations

  • For building harmonized, stable and progressive labor relations

  • For building harmonized, stable and progressive labor relations

  • For building harmonized, stable and progressive labor relations

  • For building harmonized, stable and progressive labor relations

  • For building harmonized, stable and progressive labor relations

News - General notice

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp đợt 2 năm học 2015-2016

Căn cứ theo kế hoạch năm học 2015-2016, Nhà trường thông báo kế hoạch thực tập tốt nghiệp đợt 2 năm học 2015-2016 dành cho sinh viên hệ chính quy như sau:

-         Ngày 14/01/2016: Phòng Đại học công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện thực tập tốt nghiệp trên website phòng Đại học và thông báo về Khoa.

-         Ngày 18/01 - 22/01/2016: Sinh viên đủ điều kiện thực tập tốt nghiệp đăng ký thực tập tốt nghiệp trên trang hệ thống thông tin sinh viên website (https://student.tdt.edu.vn) chọn phân hệ đăng ký môn học.

-         25/01/2016: Phòng Đại học công bố danh sách sinh viên đăng ký thực tập tốt nghiệp trên website của phòng Đại học và thông báo về Khoa.

-         15/02 - 22/04/2016:  Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp.

-         22/02 -26/02 /2016: Sinh viên đóng tiền thực tập tốt nghiệp tại Phòng Tài chính.

-         11/04 - 15/04/2016: Sinh viên thi Kỹ năng thực hành chuyên môn.

 

 

Đề nghị Khoa thông báo cho rộng rãi cho sinh viên biết và thực hiện theo kế hoạch.

06
01

Kế hoạch cảnh báo và xử lý học vụ đối với sinh viên có kết quả học tập HK1/2015-2016

Căn cứ kế hoạch năm học 2015-2016, Nhà trường thông báo kế hoạch cảnh báo và xử lý học vụ đối với sinh viên có kết quả học tập HK1/2015-2016 rơi vào diện được quy định trong Điều 12 của Quy chế học  vụ ban hành kèm theo Quyết định số 962/2013/QĐ-TĐT ngày 15/8/2013 như sau:

-          21/01/2016: Phòng Đại học gửi danh sách đề nghị xử lý học vụ về các Khoa.

-          21/01 – 29/01/2016: Khoa liên lạc trực tiếp về gia đình sinh viên ngay khi nhận được danh sách, đồng thời thông báo đến sinh viên thông qua các kênh: email sinh viên, website khoa, giảng viên chủ nhiệm,…

-          21/01 – 29/01/2016: Khoa tiếp nhận đơn phản hồi của sinh viên nằm trong diện xử lý học vụ: đơn khiếu nại, đơn cứu xét, nhận đơn chuyển bậc, chuyển hệ đào tạo (đối với những ngành có đào tạo trình độ cao đẳng hoặc hệ VLVH).

-          29/01/2016: Phòng Đại học gửi thông báo cảnh báo kết quả học tập về các Khoa. Khoa thông báo cho sinh viên biết thông qua nhiều kênh (email sinh viên, website khoa, giảng viên chủ nhiệm,…).

-          01/03/2016: Phòng Đại học thông báo kết quả họp xét xử lý học vụ cho các Khoa. Khoa thông báo cho sinh viên.Đối với những trường hợp sinh viên không được cứu xét học tiếp, Khoa hướng dẫn sinh viên nộp đơn đề nghị chuyển bậc, hệ đào tạo theo quy định.

-          01/03 – 04/03/2016:  Sinh viên nộp đơn đề nghị chuyển bậc, hệ đào tạo tại văn phòng Khoa. Đối với trường hợp xin chuyển xuống bậc cao đẳng, sinh viên nộp đơn hủy môn học không có trong chương trình đào tạo của cao đẳng.

-          25/03/2016: Phòng Đại học làm quyết định buộc thôi học trình Ban giám hiệu ký ban hành.

 

 

Đề nghị các Khoa bám sát theo kế hoạch này để thực hiện, thông báo kịp thời đến sinh viên và phụ huynh sinh viên nằm trong diện trên.

06
01

Final Grades of Trade Union Course of Phu Yen

Please see the final grades as follows.

03
10
Read more...
Read more

Labor Relations news

Tọa đàm chia sẻ kỹ năng, nghiệp vụ quản trị nhân sự

Sáng 25/10/2015, Khoa Lao động và Công đoàn phối hợp với Trung tâm hỗ trợ sinh viên và hợp tác doanh nghiệp tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề về “Kỹ năng, nghiệp vụ quản trị nhân sự” do báo cáo viên Ông Nguyễn Hoài Duy - Giám đốc nhân sự Công ty cổ phần 620 chia sẻ. Buổi tọa đàm giúp cho sinh viên của Khoa Lao động và Công đoàn hiểu rõ hơn về công việc của bộ phận nhân sự ở một công ty trong thực tế, có sự liên hệ và củng cố thêm kiến thức đã học ở trường.

Tại buổi tọa đàm, ông Nguyễn Hoài Duy cùng với 130 sinh viên của khoa Lao động và Công đoàn đã trao đổi và giải quyết các tình huống liên quan đến tuyển dụng, huấn luyện, hợp đồng, lương, bảo hiểm, an toàn, 5S, kaizen…

Ông Nguyễn Hoài Duy đã sử dụng phương pháp tương tác với sinh viên nên buổi tọa đàm diễn ra với không khí sôi nổi. Diễn đàn cũng có sự tham dự của 03 cựu sinh viên đã đi làm trong môi trường thực tế và có đánh giá buổi chia sẻ rất bổ ích đối với sinh viên. Rất nhiều sinh viên chia sẻ với Ban tổ chức mong muốn được tham gia nhiều buổi diễn đàn giúp sinh viên tích lũy thêm kinh nghiệm thực tế.

04
11

Local Union buy the share in the enterprise

According to the Regulation No. 109/2007/NĐ-CP, local union has the right to buy the share in the enterprises which conducted equitization with the price equal to 60% of the average aution price. Regulation No. 1310/QQD-TLĐ of Vietnam General Confederation of Labor, on September 30th 2009, states” Local union can use accumulated union budget to buy preferential shares when State Owned Enterprise transfer to Joint Stock Company according to the regulation of the law.”

12
05
Read more...

Enterprises refuse to organize Labor Skill Competition

Labor Skill Competition is an opportunity for the workers to practice and improve their skill and product quality. The benefits of such a competition to all parties are clearly visible, but enterprises claim it is difficult to organize such labor skill competition.

02
05
Read more...
Read more

Events

Prof Mark Anner Sharing Experiences on Labor Relations

In order to enhance international cooperation, exchange academic knowledge and experiences on labor relations as well as invite visiting professors lecturing labor relations at TDTU, on April 24th 2014, Faculty of Labor Relations and Trade Union was very honored to welcome Professor Mark Anner to visit our university.

24
04
Read more...

Review Workshop on Enhanced Capacity of Industrial Relations Education

In the morning of March 1, 2014, Ton Duc Thang University continued to hold the review workshop on enhanced capacity of industrial relations education. This is an occasion for organizations and universities which conduct training and research on labor relations to review the results after 5 year implementation of IRPP project phase 1 and phase 2.

01
03
Read more...

MOU on Cooperation for Labor Relations Education and Research

On February 28, 2014, the leaders of 3 universities Ton Duc Thang University HCMC, Vietnam Trade Union University and University of Labor and Social Affair signed the MOU on cooperation for labor relations and research.

28
02
Read more...
Read more